logo

Yip Man

Velmistr Wing Chun Yip Man se narodil v roce 1884 v Číně, v provincii Kwantung a vyrostl ve měste Fatshan. Rodiče byli poměrně zámožní obchodníci a vlastnili spoustu domů a starý rodinný klášter. Tento klášter si právě pronajal Chan Wah Shun a tehdy devítiletý Yip Man často pozoroval jak mistr vyučoval a posléze sám zažádal o přijetí. Tím se stal posledním žákem mistra Chan. Mistr Chan zemřel, když bylo Yip Manovi 13 let a ten pokračoval v učení u Sihinga(starší Kung Fu bratr) Ng Chung Soa, než se odebral na studie do Hong Kongu. 

V Hong Kongu se seznamil se starším mužem, Leung Bikem a vyzval tohoto mistra okamžitě k boji. Yip Man byl poražen a tehdy se dozvěděl, že Leung Bik je Sihing jeho Sifu(mistra) Chan Wah Shuna a tím pádem je jeho Sisuk(Kung Fu strýc). Od té chvíle se stal Yip Man jeho žákem a mistr ho zasvětil i do tzv. měkkých technik, které byli jinak tajné a běžně se nevyučovali. Ve svých 24 letech se Yip Man vrátil do Fatshanu jako pravý mistr Wing Tsun, kde vedl poměrně bezstarostný život  a všechen čas mohl věnovat zdokonalování se ve Wing Tsun Kung Fu. Yip Man netoužil po bohatství ani slávě a tak své umění profesionálně nevyučoval, ani se veřejně neprezentoval. Během druhé světové války vstoupil do armády. Po skončení války se vrátil zpět domů a několik let sloužil v úřadě Policejního kapitána v Namboii. V roce 1949 odjíždí do Hong Kongu, kde prostřednictvím Společnosti pracujících v Gastronomiii začíná učit Wing Tsun. Po dvou letech založil první vlastní školu ve čtvrti Kowloon. Od té chvíle žáků přibývalo a bylo nutné hledat větší prostory. Říká se, že výuka Velmistra probíhala svérázně. Většinu treninku seděl na židli a žáky jen pozoroval. Těméř vždy ho ve výce zastupovali jeho oblíbení žáci a on jen málokdy vstal, aby něco demonstroval či někoho opravil V první skupině měl devět žáků: Leng Sheung, Lok Yiu, Tsui Cho, Lau Ming, Chan Kau, Chan Sing Tao, Hui Yee, Lee Yan Wing a Tsang Wing. 

Ve své době byl Yip Man skutečným velmistrem Kung-fu ve stylu Wing Tsun. Majíc neobvyklý temperament a seberespekt, věnoval velmistr Yip jen málo pozornosti světským marnostem jako jsou sláva a bohatství, ani neopovrhoval lidmi z ostatních klanů Kung-fu. Při setkání s tímto člověkem jste nezažili přetvářku. Yip Man měl dar navodit pohodlnou atmosféru. Jeho upřímnost, vřelost a pohostinnost byly patrné v mnoha směrech. Pravý džentlmen a učenec, reprezentující kultivovanost a klid. Jeho hovory fatshanským dialektem odhalovaly jeho bezstarostnou a přátelskou povahu. 

Jeho posledním krokem k propagaci Wing Tsun Kuen předtím, než Yip Man zanechal vyučování, bylo založení Hong Kong Ving Tsun Athletic Association v roce 1967. V květnu 1970, když byly třídy řádně zavedeny, se Yip Man rozhodl vzdát výuky, aby si užil klidný život. Poprvé předává všechny záležitosti týkající se jeho tělocvičny a výuku svému žákovi, Leung Tingovi. 

V roce 1972 přichází špatná zpráva- po lékařském vyšetření zjišt’ují u Velmistra Yip Mana rakovinu hrtanu. Pro budoucí generace zanechává neocenitelný odkaz, nechává se nafilmovat při cvičení forem a nejvyšších technik Wing Tsun.

2.12. 1972 umírá jeden z neuznávanějších Velmistrů Wing Tsun Kung fu, Yip Man