logo

Historie Wing Tsun

Vznik stylu Wing Tsun Kung Fu se připisuje budhistické mnišce Ng Mui, která žila a trénovala bojová umění v klášteře Shaolin. Stáří stylu se odhaduje zhruba na 300 let. V té době byla Ng Mui nucena opustit klášter, který byl vypálen vládnoucí dynastií Manchu, a cestovala napříč Čínou. Nakonec se usadila v klášteře Bílého Jeřába na hoře Tai Leung, na hranici provincií Szechwan a Yunnan, kde se plně věnovala meditacím a treninku bojových umění. Jako žena neměla dostatek fyzické síly na praktikování tvrdého Shaolinského Kung Fu,(kde byl aspekt síly nadmíru důležitý) a proto vyvíjela nový styl. Její nový styl byl poddajný hrubé síle, obsahoval pouze techniky potřebné k boji a postrádal hluboké postoje ze starých stylů. Sestával se ze tří forem beze zbraní a jedné formy na dřevěném panakovi. V té době se do blízkosti hory Tai Leung přistěhoval Yim Lee se svojí dcerou Yim Wing Tsun a zařídil si malý obchod. Traduje se, že z ní vyrostlo velmi krásné děvče o které usiloval místní notorický rváč Wong. Rodina z toho byla nešt’astná a nevěděli si rady. Do obchodu chodila nakupovat i Ng Mui a rozhodla se děvčeti pomoci. Vzala ji sebou do kláštera Bílého Jeřába, kde s ní začalo procvičovat svůj nový styl. Asi po třech letech treninku se z Yim Wing Tsun stává mistryně tohoto stylu, vrací se k rodině a vyzývá Wonga k souboji. Naprosto nekompromisně ho poráží!! Nadále cvičí s Ng Mui, ale ta časem opouští klášter a pokračuje v cestách. Po Yim Wing Tsun chce, aby styl neučila veřejně, ale našla vhodného následovníka. Mezitím se Yim Wing Tsun vdá za místního mladíka Leung Bok Chana, se kterým často debatuje o Kung Fu. Sám trenoval bojová umění a svou ženu v názorech na bojová umění podcen’oval. Když však spolu zapasili, vždy ho porazila. Od té chvíle začal její styl trenovat a z úcty ke své ženě ho pojmenoval Wing Tsun (v překladu krásné jaro).

Leung Bok Chan dále předal Wing Tsun Kung Fu přírodnímu lékaři jménem Leung Lan Kwai. Ten pečlivě tajil své znalosti Kung Fu a ani jeho nejbližší nevěděli, že je mistrem Wing Tsun. Teprve po veřejném boji se skupinou rváčů se tato skutečnost rozšířila. Leung Lan Kwai vzal za žáka herce z divadelní společnosti z Červené Džunky, Wong Wah Boa. Červené Džunky byly lodě, na kterých cestovali divadelní společnosti a mezi nimi se často ukrývali různí mistři bojových umění a také mniši z vypáleného kláštera Shaolin. Ukrýval se zde i mistr Chi Shin, který proslul díky dokonalému ovládání Kung Fu a hlavně technik dlouhé tyče. Mezi jeho nejlepší žáky patřil Leung Yee Tei, který poháněl dlouhým bidlem lod‘ odpichováním ode dna.

Wong Wah Bo si od Leunga nechal předvést techniku dlouhé tyč a na oplátku mu ukázal Wing Tsun. Následně se vzájemně naučili styl toho druhého. Od té doby je Wing Tsun bohatší o techniku dlouhé tyče.

Jako vemi starý muž vzal Leung Yee Tei za žáka proslulého lékaře ve městě Fatshan, Leung Jana. Ten měl svou lékárnu, kam chodilo nakupovat léky mnoho obyvatel Fatshanu. Ve svém volném čase se věnoval bojovým umění, ale nemohl najít styl, který by mu vyhovoval. U Wing Tsun byl naprosto ohromen a Leung Yee Tei ho naučil celý styl. Absolovoval mnoho soubojů, kde všechny protivníky porážel a jeho sláva se šířila po celém okolí. Protože byl zámožný muž, nemusel přijímat žáky, aby se výukou uživil. Žáků měl tedy jen velmi málo, mezi nimi i své syny, Leung Tsuna a Leung Bika. Přímo vedle jeho lékarny měl stanoviště měnič peněz, Chan Wah Shun a ten se chtěl stát žákem mistra Leung Jana. Bohužel ho mistr přátelsky odmítnul. Tajně tedy pozoroval treninky Leung Jana a zkoušel napodobit pohyby, které viděl. Po čase dostal šanci předvést Leung Janovi co ,,odkoukal“ a ten ho nakonec přijal za svého žáka Také Chan Wah Shun se stal velmi známým a uznávaným mistrem Wing Tsun, který absoloval mnoho soubojů. Nikdy si však nezařídil vlastní školu, pouze si na čas pronajímal různé prostory, kde vyučoval Wing Tsun. Během 36 let přijal pouze 16 žáků. Ve velmi pokročilém věku si pronajal k výuce klášter rodiny Yip, kde také přijal svého posledního žáka, Yip Mana.