Yip Man

Ve své době byl Yip Man skutečným velmistrem Kung-fu ve stylu Wing Tsun. Majíc neobvyklý temperament a seberespekt, věnoval velmistr Yip jen málo pozornosti světským marnostem jako jsou sláva a bohatství, ani neopovrhoval lidmi z ostatních klanů Kung-fu. Při setkání s tímto člověkem jste nezažili přetvářku. Yip Man měl dar navodit pohodlnou atmosféru. Jeho upřímnost, vřelost a pohostinnost byly patrné v mnoha směrech. Pravý džentlmen a učenec, reprezentující kultivovanost a klid. Jeho hovory fatshanským dialektem odhalovaly jeho bezstarostnou a přátelskou povahu.

Číst dál...

Historie Wing Tsun

Vznik stylu Wing Tsun Kung Fu se připisuje budhistické mnišce Ng Mui, která žila a trénovala bojová umění v klášteře Shaolin. Stáří stylu se odhaduje zhruba na 300 let. V té době byla Ng Mui nucena opustit klášter, který byl vypálen vládnoucí dynastií Manchu, a cestovala napříč Čínou. Nakonec se usadila v klášteře Bílého Jeřába na hoře Tai Leung, na hranici provincií Szechwan a Yunnan, kde se plně věnovala meditacím a treninku bojových umění. Jako žena neměla dostatek fyzické síly na praktikování tvrdého Shaolinského Kung Fu,(kde byl aspekt síly nadmíru důležitý) a proto vyvíjela nový styl. Její nový styl byl poddajný hrubé síle, obsahoval pouze techniky potřebné k boji a postrádal hluboké postoje ze starých stylů. Sestával se ze tří forem beze zbraní a jedné formy na dřevěném panakovi. V té době se do blízkosti hory Tai Leung přistěhoval Yim Lee se svojí dcerou Yim Wing Tsun a zařídil si malý obchod. Traduje se, že z ní vyrostlo velmi krásné děvče o které usiloval místní notorický rváč Wong. Rodina z toho byla nešt'astná a nevěděli si rady. Do obchodu chodila nakupovat i Ng Mui a rozhodla se děvčeti pomoci. Vzala ji sebou do kláštera Bílého Jeřába, kde s ní začalo procvičovat svůj nový styl. Asi po třech letech treninku se z Yim Wing Tsun stává mistryně tohoto stylu, vrací se k rodině a vyzývá Wonga k souboji. Naprosto nekompromisně ho poráží!! Nadále cvičí s Ng Mui, ale ta časem opouští klášter a pokračuje v cestách. Po Yim Wing Tsun chce, aby styl neučila veřejně, ale našla vhodného následovníka. Mezitím se Yim Wing Tsun vdá za místního mladíka Leung Bok Chana, se kterým často debatuje o Kung Fu. Sám trenoval bojová umění a svou ženu v názorech na bojová umění podcen'oval. Když však spolu zapasili, vždy ho porazila. Od té chvíle začal její styl trenovat a z úcty ke své ženě ho pojmenoval Wing Tsun (v překladu krásné jaro).

Číst dál...

Charakteristika Wing Tsun

Wing Tsun Kung Fu je jihočínské bojové umění, založené zhruba před 300 lety budhistickou mniškou Ng Mui.

Wing Tsun (někdy též Wing Chun, Ving Tsun) je v prvé řadě sebeobrana. 

WT učí využít sílu protivníka a použít ji proti němu.

WT není založeno na fyzické síle nebo akrobatických dovednostech, a proto dovoluje i fyzicky slabším jedincům se ubránit.

WT sebeobranné pohyby jsou odvozeny z taktilních reflexů, které jsou mechanické a přímo reagují na útok oponenta. Timto způsobem není WT vázano na optické manipulace, které by mohly oklamat protivníka.

WT může být naučeno a využito v boji poměrně rychle.

WT uspokojuje poptávku ,,přiměřené síly'' (přiměřená sebeobrana), a proto je vhodné pro použití v různých bezpečnostních složkách (policie, armáda atd).

WT je komplexní bojový system. Jeho význam není v dokonalém stylu, ale v totalně revolučním konceptu!

 

Číst dál...

Copyright © 2015-2018. Martin Hlopko Wing Tsun